آگهی های شرکت


آگهی مجمع

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه

اطلاعیه توزیع اوراق

آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ابطال مزایده

آگهی مزایده

آگهي مزايده

آگهی پذیره نویسی

آگهي اعلاميه پذيره نويسي سهام

پرینت گواهی حق تقدم سهام

پرينت گواهي حق تقدم سهام

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

اطلاعیه تکمیل اطلاعات سهامداران

درخواست از سهامداران جهت تکميل اطلاعات

دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده 1397/01/28

دعوت از سهامداران بابت شرکت در مجمع عمومي عادي و فوق العاده 1397/01/28

تعویض اوراق سهام شرکت فلات ایرانیان

درخواست از سهامداران جهت تعويض ورقه سهام  با گواهي سپرده سهام

دعوت از سهامداران جهت اعلام مشخصات

درخواست مشخصات جهت تکميل اطلاعات و پرداخت سود هاي مصوب مجمع

 
       
تمامی حقوق سایت برای گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان محفوظ است