آگهی های شرکت


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه - نوبت دوم

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه -  نوبت دوم
گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان (سهامي عام)

شماره ثبت : 244244
شناسه ملي : 10102849101
پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 28072 مورخ 1400/12/18 نظر به اين که جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/01/28 شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان (سهامي عامبه حد نصاب مقرر در ماده 87 اصلاحيه قانون تجارت نرسيد ، لذا از کليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شرکت که در ساعت ده صبح روز يکشنبه مورخ 1401/02/18 در محل تهران ، شهرک غرب ، بلوار فرحزادي ، خ سپهر پلاک 206 برگزار ميگردد ، حضور بهم رسانند .
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان (سهامي عام)
شماره ثبت : 244244
شناسه ملي : 10102849101

 
بدينوسيله از کليه سهام داران ، وکيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي شود تا در ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/01/28 در محل شرکت به آدرس : تهران- شهرک غرب - بلوار فرحزادي - انتهاي خيابان سپهر - پلاک 206 برگزار مي گردد ، حضور به هم رسانند.

آگهی مجمع

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه

اطلاعیه توزیع اوراق

آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ابطال مزایده

آگهی مزایده

آگهي مزايده

آگهی پذیره نویسی

آگهي اعلاميه پذيره نويسي سهام

پرینت گواهی حق تقدم سهام

پرينت گواهي حق تقدم سهام

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

اطلاعیه تکمیل اطلاعات سهامداران

درخواست از سهامداران جهت تکميل اطلاعات

دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده 1397/01/28

دعوت از سهامداران بابت شرکت در مجمع عمومي عادي و فوق العاده 1397/01/28

تعویض اوراق سهام شرکت فلات ایرانیان

درخواست از سهامداران جهت تعويض ورقه سهام  با گواهي سپرده سهام

دعوت از سهامداران جهت اعلام مشخصات

درخواست مشخصات جهت تکميل اطلاعات و پرداخت سود هاي مصوب مجمع

 
       
تمامی حقوق سایت برای گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان محفوظ است