استراتژي

·       کنترل زنجیرۀ تولید، توزیع و مصرف مواد معدنی هدف

·        توسعۀ صنایع معدنی

·        ورود به فعالیت‌های تجاری مواد معدنی جهت كسب سود و هم‌چنین تسهیل در تأمین مواد اولیه و فروش محصولات گروه

·        ایجاد دانش فنی صنایع معدنی در جهت بدست آوردن مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا

·        ایجاد اعتماد برای جذب سرمایه از طریق بازار پول و سرمایه با اتکا به عملکرد و دانش

·        جهت‌گیری در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی

·        انتخاب سرمایه‌گذاری‌های متکی به دانش، تکنولوژی، توسعۀ دائمی و نوآوری

·        تجزیه و درک رقابت به منظور آگاهی بر رقبا و عملکرد آنان در جهت دستیابی و پایداری در صحنه رقابت

·      تشخیص روندهای اقتصادی داخلی و جهانی در بخش‌های مختلف و تحلیل اطلاعات بدست آمده جهت استفادۀ حداکثر تصمیم‌گیری‌ها

·        سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات مورد نیاز جامعه داخلی و بین‌المللی بر اساس تحلیل نتایج حاصل از مطالعات مختلف

·       ورود به بازارهای داخلی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز 
       
تمامی حقوق سایت برای گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان محفوظ است