اهداف و فلسفه وجودی   :

اهداف شرکت

گروه سرمایه‌گذاری فلات ایرانیان مصمم است با همراهی، همدلی و جامع نگری و بهره گیری از راهبردهای مدبرانه، به اهداف زیر دست یابد:

·        ایجاد همانگی و افزایش هم افزایی در فعالیتهای مشترک زیر مجموعه ها از جمله تامین مواد اولیه، فروش، بازاریابی و توسعه بازار

·        مدیریت بر حداقل بازدهی و سود دهی شرکت برای دستیابی به متوسط بازدهی 30% در سال

·        سرمایه گذاری در صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا بصورت بلند مدت

·        و نهایتاً حضور فعال و موثر در بازار سرمایه

 

فلسفه وجودی

فلسفه وجودی فلات ایرانیان عبارت است از تأمین منابع مالی و ایجاد ظرفیت‌های پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی به منظور ایجاد اشتغال، توسعۀ ملی و تولید ثروت همراه با تعالی و تکامل و رفع نیازهای آحاد جامعه و برآورده نمودن سطح انتظارات و توقعات کلیه شرکاء و سهامداران. 
       
تمامی حقوق سایت برای گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان محفوظ است