درباره فلات ایرانیان

گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام) در قالب یک شرکت هلدینگ به شماره 244244 در سال 1384 در شهر تهران به ثبت رسیده است.  اساسنامه شرکت به تائید  سازمان بورس اوراق بهادار رسیده و سرمایه ثبتی و پرداخت شده آن برابر389.465.000.000 ريال منقسم به 389.465.000 سهم با نام عادی میباشد .

 

 
       
تمامی حقوق سایت برای گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان محفوظ است