درباره فلات ایرانیان

گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (سهامی عام) در قالب یک شرکت هلدینگ به شماره 244244 در سال 1384 در شهر تهران به ثبت رسیده است.  اساسنامه شرکت به تائید هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسیده و سرمایه ثبتی و پرداخت شده آن برابر 230.000.000.000 ريال منقسم به 230.000.000 سهم با نام عادی میباشد .

 

 
       
تمامی حقوق سایت برای گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان محفوظ است